Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Ochrana plazů

Hadi žijí převážně velmi skrytým způsobem života,jejich náhlý úbytek proto snadno unikne pozornosti.
Nedostane-li se jim však přednostní a okamžité ochrany,stovky druhů se v blízké budoucnosti ocitnou na pokraji vyhubení.
Nejvážněji je ohrožuje člověk,zejména ničením jejich životního prostředí. Mnozí hadi jsou také zabíjeni ze strachu nebo pro kůže,řada jich končí pod koly aut.............

Co hady ohrožuje :

Přírodní prostředí hadů je stejně jako prostředí mnoha jiných živočichů trvale ničeno činností lidí.
Nejhorší situace je ve Střední a Jižní Americe a v jihovýchodní Asii,kde lidé bezohledně kácejí a vypalují tropické pralesy,aby získali půdu pro svá pole.
Situaci ještě zhoršuje eroze obnažené půdy a klimatické změny související s odlesněním rozsáhlých krajinných celků.
Mnohé druhy hadů z těchto oblastí už vyhynuly,často jen proto,že nemohly z ohroženého místa utéct tak snadno jako savci či ptáci. V některých případech druh vyhynul ještě dříve,než byl objeven a popsán.
Některé druhy ohrožuje introdukce predátorů včetně koček,psů,mangust a krys,kteří byli na nové místo buď nechtěně,nebo záměrně zavlečeni a vypuštěni člověkem. Takto jsou ohroženy zejména ostrovní druhy. Například na Round Island v Indickém oceánu jsou zavlečenými zvířaty kriticky ohroženy oba druhy čeledi Bolyeriidae.
Krysy a kočky tyto hady loví,kozy ničí jejich prostředí. Hroznýšovka Bolyeria multicarinata nebyla spatřena od roku 1975 a je pravděpodobně vyhubena.

          

Druhý druh Casarea dussumieri byl na poslední chvíli zachráněn jen díky velmi přísným ochranářským opatřením.

           

I jiné lidské činnosti přispívají k úbytku hadů. Rozvoj průmyslu a obchodu často ničí jejich přirozenou kořist a zbavuje je tak potravy. V mnoha zemích člověk zabike každého hada,jen ho spatří,bez ohledu na to,zda je jedovatý,nebo ne. Tisíce hadů hynou na silnicích,další jsou vybíjeni pro své vysoce ceněné kůže. Menší počet hadů je uloven pro potřeby obchodníků se zvířaty,zoologických zahrad či pro výzkum.
V některých oblastech Severní Ameriky jsou dodnes zabíjeni chřestýši při zábavě zbvané "chřestýší rodeo"

Ochraná opatření :
O tom že hadi potřebují okamžitou pomoc,pokud mají přežít,nelze pochybovat.
Pro mnohé druhy však už je pozdě,ale zájem o záchranu a ochranu ohrožených druhů roste a dnes už zahrnuje i ochranu hadů.

Výzkum :
Nejaktuálnější je v současné době získání prostředků na výzkum,který by vyplnil mezery v našich znalostech. Některé druhy hadů známe pouze z několika konzervovaných vzorků,což ochranářům znesnadňuje učinit příslušná opatření na jejich ochranu.

Přírodní rezervace : Zřizování rezervací určených pouze pro hady je zatím v nedohlednu,ale hadi se těší určité ochraně alespoň v případech,kdy sdílejí prostředí s jinými druhy ohrožených zvířat. Z tohoto důvodu mají národní parky a přírodní rezervace obrovský význam pro záchranu druhů.

Chov v zajetí : Jedinou možností v závodě s časem mohou být být pro některé druhy záchranné chovné programy. Například mnohé americké a evropské zoologické zahrady spolupracují při rozmnožování ohrožených hroznýšů z Madagaskaru.Cílem odchovu v zajetí by mělo být navrácení druhu zpět do přírody,ale pokud je druh na ústupu vlivem zničeného životního prostředí,záchraný program může být účinný teprve po nápravě místních podmínek. Na Round Island byli člověkem vysazení králíci a kozy,kteří zdecimovali místní vegetaci,v sedmdesátých až osmdesátých letech vyhlazeni. To umožnilo vzrůst stromů a návrat původní vegetace,hlavní potravy ještěrů,kterými se zase živí zdejší endemická hroznýšovka.
Výsledkem je,že dnes dnes hadi na ostrově properují lépe než v průběhu uplynulých sta let.

Picture of Round Island. Taken 2003-06-10 in Ste. Anne Marine National Park, Seychelles by traveler pedro.

Vzdělání : Nejlepším nástrojem ochrany přírody je vzdělání a v mnoha oblastech světa,už si lidé začínají uvědomovat cenu svého přírodního bohatství. Přestože hadi zatím nejsou středem zájmu ochranářů,tolerantní přístup k divoké přírodě je pro ně užitečný stejně jako hnutí proti používání výrobků ze zvířat v módním průmyslu či nárůst ekoturistiky v místech,která dříve přitahovala jen pár zvědavců.

Zákonodárství : Na celém světě se dnes mnoho hadů těší některým ze zákonnýchopatření na jejich ochranu. Existují zákony na omezení a regulaci sběratelství,obchodu a vývozu vzácných hadů (včetně výrobků z nich) a v několika případech dokonce i na ochranu hadů v přírodě před jejich rušením s člověkem.

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně