Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Vodní terárium

Vodní terárium :
Vodní terária,někdy nazývaná akvaterária,jsou nádrže kde je voda,tak suchý povrch.Existuje řada jejich typů a variant,avšak nejdůležitějšími typy jsou paludárium a ripárium (latinské výrazy pro terária s bažinným a příbřežním prostředím).

Paludárium - bažinné terárium obsahuje mělkou vodní nádrž a mnoho rostlin.Pokud udržujete zadní a boční stěny vlhké pomocí rozstřikovače,bude se zde dařit řadě mechů a kapradin. Často se také používají rostliny z čeledi Bromeliacae nebo orchideje. Na svrchní stranu terária je třeba umístit trubková nebo bodová halogenová svítidla,takže je zapotřebí důkladné odvětrání.
Stálou hladinu vody můžete udržovat pomocí zásobníku,který zároveň funguje jako biologický filtr,takže není třeba filtru mechanického. Pokud užijete vodu s nízkým obsahem soli,tak nebudou na skle vznikat křídové usazeniny.
Podkladová zemina nesmí zahnívat a měla by obsahovat kořeny kapradin,rašelinu nebo orchidejový kompost. Vysokou vlhkost je možné udržovat pravidelným postřikováním,vytvořením malého vodopádu nebo mlžícím zařízením. K odvětrání se často používá malého větráku. Pozor na průvan.
Ideálními obyvateli bažinného terária jsou například pralesničky rodu Dendrobates. Nezapomeňte, že pro řadu obojživelníků mohou být teploty příliš vysoké. Malí ještěři jako anolisové a felzumy i někteří hadi (Thamnophis a Opheodrys) se často dávají do bažinných terárií,kde však ale hynou. Tito živočichové bezpodmínečně potřebují suché,teplé místo ohřívané lampami.

Ripárium – neboli příbřežní terárium napodobuje přírodní prostředí při vodním břehu.Vodní plocha je větší než u bažinného terária. Břehy by měly být postaveny tak,aby se po nich obojživelníci a suchozemská zvířata vyškrábat z vody. Hladké břehy můžete zdrsnit posypáním fermeže pískem,nebo oblázky přilepenými silikonovým lepidlem.
Velké vodní plochy vybavte stejně jako akvária,rostliny jsou obvykle větší a silnější než v bažinném teráriu.
Můžete zde i zabudovat automatický rozstřikovač pro vytvoření deště,který podporuje rozmnožování u některých druhů stromových žab. Voda se pumpuje do perforovaných trubek,odkud padá zpět na povrch. Přebytečnou vodu je možno odvést vybudováním kanalizačního systému. Do příbřežního terária se hodí řada vodomilných obojživelníků a plazů.


http://www.necps.org/images/2004061210-NECPS-Black%20Jungle-CP%20terrarium.jpg

http://i36.photobucket.com/albums/e21/DravenXavier/Terrarium1003.jpg

http://www.gantschnigg.net/paludarium/beispiele/paludarium-1a.jpg

 

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně