Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Lov a potrava

Všichni hadi jsou masožraví ale vzhledem k obrovskému počtu druhů se živí nejrůznějšími živocichy-od mravenců až po antilopy.Kořist požírají živou nebo krátce po usmrcení.Jsou to vynikající lovci,přestože nemají nohy - na kořist útočí ze zálohy,stopují ji,nebo ji pronásledují.Všichni ji polikají v celku,přičemž malé a bezbranné živočichy požírají živé,větší kořist nejdříve udusí nebo zabijí jedem.

http://arachnophiliac.info/burrow/gallery/snakes/images/indigo_snake_eating_pit_viper.jpg

Typy kořisti :
Někteří hadi jsou potravní specialisté,živí se pouze určenými živočichy,jako jsou například slimáci nebo hlemýždi,nebo dokonce jiným živočisným druhem. Jiní jsou naopak velmi všežraví a sežerou prakticky všechno co se jim podaří spolknout - třeba korálovky se živí žábami,čolky,ještěrkami,drobnými ptáky,savci i jinými druhy hadů.
Celá řada vodních či v okolí vod žijících hadů se živí sladkovodními rybami. Mezi ně patří i několik zmijovitých,jako např. Ploskolebec vodní.
Tři druhy mořských hadů se živí výhradně rybími jikrami kladenými v blízkosti korálových útesů.Výsledkem jejich specializace je ztráta jedového aparátu.
Mnoho druhů hadů se živí žábami,čolky a mloky. Heterodon například používá svůj nos ve tvaru rýče k vyrývání žab,které se zahrabalipod zem,aby se chránili před letním suchem.
Jiní žabožraví zase vylézají na lov v noci,neboť většina žab je aktivních právě v tuto dobu.
Americká užovka Laptodeira septentrionalis se živí žabými vajíčky,která jsou kladena do listí.Ironií osudu je,že žáby je sem ukládají proto,aby je chránili před dravými rybami.

A parrot snake makes a meal of a frog.
Pasivní lovci :
Někteří hadi se za potravou nijak nehoní,čekají na ni,dokud se nedostaví sama.
Tyto hady najdeme v několika čeledích,charakteristický je tento způsob lovu zejména pro některé zástupce zmijovitých a velké hroznýše a krajty.
Pasivní lovci se vyznačují silným těžkým tělem,které slouží jako kotva  při výpadu hlavy a přední části těla za kořistí. Jsou velmi dobře maskovaní,takže se jejich kořist přiblíží,aniž zjistí jejich přítomnost. Někteří z nich mají velmi dobře vyvinuté termoreceptory,takže mohou svůj útok přesně zaměřit i v temné noci. Navzdory tomu musí vetšina těchto lovců čekat na kořist velmi dlouho,proto se také mnohdy po několik následujících nocí vracejí na místo kde při čekání uspěli.
Šance na ulovení kořisti se zvyšuje v případě,že had číhá na ístě,kudy vede chodníček drobných savců. Zdá se že hadi dokáží tyto místa vycítit. Mnozí také používají konec ocasu jako návnadu. Ten proto zbývá u mnohých druhů zbarven jinak než zbytek těla a připomíná spíš červa nebo housenku.
Had leží a na konec ocásku láká svou kořist. Pokud se blíží potencionální oběť,vábivě jím kroutí. Jakmile se kořist přiblíží aby jev prozkoumala,had bleskově zaútočí.

Western diamondback rattlesnake

Aktivní lovci :
Většina hadů svou kořist vyhledává aktivně. Noční druhy prozkoumávají skalní pukliny,nebo hustou vegetaci,v níž se skrývají spící ještěrky.
Jiné prolézají nory hlodavců,stromové dutiny a další úkryty.
Hadi kteří se živí hlemýždi a slimáky,stopují své oběti po jejich slizových cestičkách,stopování však využívají i jiní lovci.
Hadi s velkýma očima obvykle loví ve dne a při lovu využívají hlavně svůj zrak. Většinou bývají velmi štíhlí a mohou zvednout hlavu od země. Jakmile zahlédnou či ucítí potencionální kořist,bleskově se k ní přiblíží a prudkým útokem na ni udeří. Tito hadi jsou v oblastech,kde žijí,známí nejčastěji jako štíhlovky či užovky,přestože mnohdy náleží k různým druhům.Škrtiči :

Drobná kořist jako jsou například žáby, může být spolknuta živá,větší kořist se však může zmítat a bojovat o život,před polikaním proto musí být znehybněna.
Škrtiči náleží do několika čeledí,ale většina z nich je soustředěna v čeledi roznýšovitých,krajt
nebo některých skupin užovkovitých,zvláště pak v rodu Elaphe a jemu příbuzných.
Škrtiči svou kořist zadusí tím,že jí omotají kolem těla smyčky svého vlastního těla a silou je utahují.

s5

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně