Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Zmije růžkatá

Zmije růžkatá – Vipera ammodytes

Zmije růžkatá obývá horské svahy a pahorkatiny jihovýchodní Evropy a Turecka. Bývá aktivní přes den nebo v noci a často odpočívá částečně skrytá ve směsi kamení nebo při základně malých keříků. Slídí po drobných hlodavcích,ještěrkách a ptácích a občas za nimi i šplhá na menší keře. Ačkoli má poměrně účinný jed,je v zásadě neútočná a s uštknutím váhá. Izolované (reliktní) populace ve Švýcarsku a v Rakousku se už po léta těší plné zákonné ochraně.
Hlavní znaky :
Roh na čenichu a výrazný klikatý pruh na hřbetě postačují k bezpečnému rozpoznání zmije růžkaté,ať už pochází odkudkoliv. Zbarvení však může být lehce proměnlivé.Mimo zeměpisných rozdílů se ještě liší zbarvení samce a samice ( pohlavní dvojtvárnost). Samci jsou světle šedí a výraznější klikatou kresbou,zatímco samice bývají spíš dohněda či oranžova s tmavou kresbou. Klikatý pruh má u obou pohlaví tmavé okraje. Některé druhy mohou mít základní zbarvení nažloutlé nebo narůžovělé a velmi vzácně se vysvytují i jedinci zcela černí. tento druh zmije patří v areálu svého výskytu k nejrozšířenějším.

 

 

Důležitá data :
Druh :
Vipera amodytes
Čeleď : Viperidae ( zmijovití )
Prostředí : Suché,skalnaté a písčité pahorkatiny a doliny
Rozmnožování : Živorodá,mívá 5-15 mláďat ve vrhu
Potrava : Ještěři,ptáci,drobní savci
Výskyt : Jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie
Délka : Průměrná délka v dospělosti je 75 cm

 

 

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně