Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Už.ostronosá

Užovka ostronosá – Gonyosoma oxycephala

 
Tento dlouhý štíhlý had je doma v tropickém deštném lese jihovýchodní Asie. Většinu času tráví na stromech, v křovinách nebo v hustém porostu,kde je velmi dobře maskován. Užovka ostronosá je aktivní přes den. Je to rychlý a silný škrtič,který loví ptáky,stromové savce a ještěrky. Ačkoli je neškodná,je velmi agresivní a vždy připravena v sebeobraně kousnout.


http://www.reptilia.dk/Krybdyr_vi_har_holdt/Slanger/Gonyosoma_oxycephala/gonyosomahun.jpg


Hlavní znaky :
Užovka ostronosá je obvykle jasně zelená, i když může být i hnědá, šedá nebo červenohnědá. Šupiny lemující tlamu jsou obvykle světlejší než zbytek těla,bývají žluté nebo žlutozelené. Ocas mívá kontrastní zbarvení,může být hnědý,šedý,rezavý nebo oranžový.

 

Důležitá data :
Druh :
Gonyosoma oxycephala
Čeleď : Colubridae ( užovkovití )
Prostředí : Primární a sekundární tropické deštné lesy,mangrovy,plantáže
Rozmnožování : Klade vajíčka,ve snůšce jich bývá 5 až 12
Potrava : Ještěrky,ptáci a drobní savci,zejména netopýři
Výskyt : Jihovýchodní Asie
Délka : Průměrná délka v dospělosti je 1,7 metru

 

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně